מהם חומרים מסוכנים?

סחורות מסוכנות (Dangerous goods) הם כל פריט או חומר המסוגל להוות סיכון בלתי סביר לבריאות, לבטיחות, לרכוש או לסביבה. זיהוי וסיווג סחורות מסוכנות הוא הצעד הראשון להפחתת הסיכונים הכרוכים במוצר עם אריזה נכונה, תקשורת מול הגורמים הרלוונטים, תפעול ואחסון.

חומרים מסוכנים: מדוע השינוע יכול להיות מסוכן?

רבות מהסחורות, בהן אנו משתמשים באופן קבוע, מהוות סכנה בזמן שינוע במטוס. לדוגמא: סוללות ליתיום, קרח יבש, מוצרים במכלי אירוסול (תרסיס) הם מוצרים מסוכנים. מוצרים אלה עשויים להיראות בלתי מזיקים; אולם כאשר הם משונעים בדרך האוויר הם עלולים להיות מסוכנים מאוד. אם מוצרים אלה אינם מטופלים כראוי, רטט, חשמל סטטי, שינויים בטמפרטורה או לחץ עלולים לגרום לדליפה, לייצר אדים רעילים, הידלקות ואף לפיצוץ.

חומרים מסוכנים: אישור האו"ם

בהתאם לתכונותיו, לכל סוג של סחורות מסוכנות מוקצה מספר המכונה מספר האו"ם שלו UN number, לדוגמה: בנזין הוא 1203UN. מספר האו"ם נמצא בתווית, במסמך ההובלה ובגיליון נתוני הבטיחות MSDS / SDS ; Safety Data Sheet / Material Safety Data Sheet

מספר האו"ם (UN number) הוא מערכת מספור בת 4 ספרות שפותחה על ידי ועדת המומחים של האו"ם להובלת סחורות מסוכנות לזיהוי מהיר של סחורות מסוכנות.

סיווג החומרים המסוכנים בהובלה ושינוע

סיווג הפריטים והחומרים המסוכנים מתבצע על סמך התכונות הכימיות והפיזיקליות הספציפיות שלהם. החומרים מחולקים לאחת מ- 9 קבוצות סיכון כאשר בתוך חלק מקבוצות הסיכון ישנן גם תת קבוצות וחלק מהחומרים המסוכנים משתייכים לשתי קבוצות – קבוצת סיכון ראשית וקבוצת סיכון משנית.

לייעוץ ומידע בנושא שילוח חומרים מסוכנים או אריזות מיוחדות לחומרים מסוכנים, מוזמנים לפנות אלינו בכל עת
בטלפון: 058-7682288
במייל: info@dgpackaging.co.il